THUNDERBOLT TINT LACQUER

如闪电般亮丽闪耀的色泽

 

Color

颜色

购买商品

涂一次即可鲜艳润色的水润唇釉


#闪电润色
如闪电般亮丽闪耀的色泽

#定妆唇釉
水润质感紧附蜜唇

LIPS COLOR

 • 01 Romance Tok

  娇羞晕染的心动亮红

 • 02 Heart Tok

  直击左心房的人气色彩

 • 03 Light Tok

  闪电般娇艳动人的火焰橘红

 • 04 Daily Tok

  柔美淡静的日常珊瑚红

 • 05 Shocking Tok

  红色叠加后令人炫目痴迷的复古红